RPA developer: rola, odgovornosti i tražene veštine

Vodič 17. jan. 2023

Sa rapidnim razvojem robotske tehnologije, kako bi se zadovoljile softverske potrebe ovih naprednih mašina da obavljaju i radnje karakteristične za ljude, razvijeni su RPA programi ili softveri za automatizaciju robotskih procesa.

Robotska automatizacija procesa (RPA) je praksa korišćenja softverskih botova dizajniranih da obavljaju rutinske poslovne zadatke, one koje inače obavlja čovek, ali se primenom ove tehnologije one završavaju brže, sa smanjenim šansama za greške i poboljšanom uslugom za korisnike.

Ako si nekada popunio online aplikaciju za posao, susreo si se sa robotskom automatizacijom procesa. Odobrenje transakcije je još jedan od tipičnijih slučajeva.

Kao jedna od najbrže rastućih industrija, RPA je dovela i do pojave novih profesija, pa i RPA developera.

Ko je i šta radi RPA Developer?

RPA developer deo je softverskog tima koji se fokusira na dizajniranje robota za automatizaciju. Ipak, njegovi zadaci ne odgovaraju samo tipičnoj rutini softverskog inženjera, jer su za obavljanje ove role, osim poznavanja razvoja softvera, potrebne i veštine poslovnog analitičara i menadžera projekta. O njima će još biti reči u nastavku.

U zavisnosti od nivoa iskustva, RPA programer će biti odgovoran za programiranje stvarnih botova i dizajniranje ekosistema za alate za automatizaciju.

Ovo je svakako relativno nova rola u IT-ju, pa se i njihovi zvanični nazivi mogu razlikovati od tima i kompanije. Na primer, negde se koriste termini poput dizajner procesa ili arhitekta automatizacije.

Uz razvoj i ažuriranje softvera za automatizaciju i dizajniranje rasporeda svih procesa, u odgovornosti RPA developera spada i nadgledanje njihovog učinka i integracija sa ostatkom tehnologija kompanije.

RPA developer prati korporativne procesa upravljajući podacima. Većina poslovnih procesa bavi se ekstrakcijom podataka, uređivanjem i formatiranjem, pa RPA developer treba da razume kako se podaci menjaju.

Kontrola toka procesa je još jedna od odgovornosti jer svaka automatizacija prati striktan redosled radnji koje bot mora da izvrši. RPA developeri  identifikuju i razvijaju najefikasnije automatizovane procese za svaku poslovnu organizaciju i imaju za cilj povećanje efikasnosti toka posla, a to se radi čestim testiranjem RPA sistema. Odgovorni su i za rešavanje problema sa kodom, kao i za odgovarajući nadzor koji će omogućiti da isprate ako softver zahteva bilo kakvo ažuriranje ili pitanja koja utiču na proces automatizacije, da bi se povećala efikasnost.

Zašto RPA?

Sve veći broj industrija, počev od zdravstva, bankarstva, proizvodnje, maloprodaje, telekomunikacija i sl., usvaja tehnologiju robotske automatizacije procesa, primenjujući je u brojnim procesima kao što je generisanje faktura ili upravljanje zalihama. Raspon primene je zaista širok i kreće se od automatizovanih e-poruka, obrade zahteva, do pojednostavljenja tokova procesa ili poslovnih operacija.

Veličina globalnog tržišta automatizacije robotskih procesa dostigla je 7,11 milijardi USD u 2021, sa očekivanom tržišnom vrednosti od 10,01 milijardi USD u 2022.i uvećanjem na 43,52 milijarde USD do 2029. godine!

Svoje mesto ovaj sektor nalazi na svim listama top tech trendova za 2023. godinu. Što tehnologija bude bolja u budućnosti, to će je više kompanija i organizacija dodatno usvajati, stvarajući potrebu i za još više RPA profesionalaca.

To znači i veći broj pozicija za developere i IT sektor generalno, posebno onih sa RPA u svom skupu veština. Koje su veštine potrebne za RPA developera videćemo u narednim redovima.

Ključne veštine RPA developera

Veštine strateškog planiranja: Planiranje je preduslov za dobre rezultate u ovoj roli jer će postavljanje ciljeva i za projekte i mapiranje toka posla omogućiti i njegovu lakšu imlementaciju.

Analitičke veštine: Jedna od kljućnih prednosti usvajanja RPA-a je njegova sposobnost da poboljša tok posla, pa je i poznavanje i duboko razumevanje internih procesa od vitalnog značaja. Za pravilno razumevanje tokova procesa i ukazivanje na mogućnosti za automatizaciju, biće važno da poznaješ i imaš analitičke veštine - da analiziraš proces i mapiraš preporuke za poboljšanje.

Veštine rešavanja problema: Greške se svuda prisutne i pojaviće se i u primeni ove tehnologije. RPA dizajniran da rešava poslovne probleme, pa će i sposobnosti RPA developera da “prione” i efikasno otkloni grešake kod robota biti visoko vrednovane,  štedeći sebi vreme i smanjujući nivo stresa sa novim krizama.

Razumevanje principa korisničkog iskustva: Osim dubokog razumevanja procesa i toka posla, za RPA programera je važno i razumevanje korisničkog iskustva, imajući u vidu da obuka za interfejs i botove treba da bude što intuitivnija da bi se obezbedila uspešna integracija u tok posla.

Razumevanje programskih jezika: Uz prethodno navedene veštine, svakako među najvažnijim spada i temeljno poznavanje programskih jezika najčešće potrebnih za rad sa robotima za automatizaciju.

Python je najtraženiji skriptni jezik za RPA, pošto različiti botovi koriste skripte napisane na ovom programskom jeziku i nekim njegovim bibliotekama. Visual Basic i C/C# su još jedna uobičajena grupa jezika, te JavaScript, često neophodan za izgradnju RPA zasnovanog na web-u.

Za programere će biti važno i iskustvo sa RPA alatima. Većina kompanija koje usvajaju RPA koriste standardna rešenja RPA provajdera, pa se najčešće implemetiraju najpopularnije tehnologije poput Blue Prism, UiPath ili Anywhere Automatization. Koristeći ove alate, RPA programeri najpre analiziraju poslovne procese i da li se oni mogu strukturirati ili automatizovati, i na osnovu dobijenih podataka rade na dizajniranju procesa za automatizaciju.

Od uspešnog RPA developera očekivaće se da poseduje i nekoliko veština koje možda na prvu i nisu toliko specifične za ovu rolu, ali doprinose efikasnosti u realizaciji posla, većoj stručnosti developera, pa i većoj vrednosti na tržištu.

Komunikacijske veštine: Tzv meke veštine tražene su među RPA developerima. Glavni razlog za to je što ova rola podrazumeva i značajnu komunikaciju i razrade jer on obavlja deo posla i kao analitičar i kao developer, a važne su svakako i za komunikaciju između krajnjih korisnika, razvojnih timova i drugih zainteresovanih strana.

Poznavanje Cloud tehnologije: Iako konfiguracija servera na AWS-u ili Azure-u nije “zvanično” potrebna referenca za RPA, takvo iskustvo je često potrebno za primenu botova u oblaku jer većina kompanija koristi cloud infrastrukturu za implementaciju svog softvera.

Poznavanje tehnologije mašinskog učenja: RPA je najpoznatija tehnologija za automatizaciju jednostavnih procesa, a vremenom, kako tehnologija dalje napreduje i razvija se, proširuju se i mogućnosti tradicionalnih botova. Za ovo je najzaslužniji miks mašinskog učenja, veštačke inteligencije i RPA, pa će nadalje za RPA developere velika prednost biti i poznavanje ovih tehnologija.

Sledeći korak

Robotska automatizacija procesa (RPA), jedan je od najbrže rastućih segmenata tržišta softvera, i to se uskoro neće usporiti jer sve više privlači organizacije kao dobar izvor automatizacije rutinskih ljudskih zadataka koji uključuju podatke.

Svako ko je zainteresovan za razvoj aplikacija i računarskog softvera može postati RPA programer. Sposobnost korišćenja RPA alata i tehnologije su ono što je ključno, a uz programersko znanje, videli smo, potreban je i dodatan set veština. Online se može naći i veliki broj kurseva koji pokrivaju sve što je važno i trebalo bi da znaš o razvoju RPA.

Da si se već bliže susreo sa ovom tehnologijom? Ako želiš više da saznaš ili čuješ iskustva kolega koji rade u ovom sektoru, pokreni diskusiju o RPA tehnologiji na Joberty zajednici.

Tagovi

Tvoja prijava je uspešno sačuvana!
Odlično! Da bi imao pristup kompletnom sadržaju bloga potrebno je da završiš proces plaćanja.
Tvoja prijava je uspešna!
Tvoj nalog je aktiviran, sada imaš pristup kompletnom sadržaju bloga.