Kako da postaneš System Engineer?

Junior programeri 18. okt. 2022

System Engineer ili sistem inženjer zadužen je za razvoj, implementaciju i održavanje IT sistema. Kako se ovakvi sistemi usložnjavaju i sve veći broj organizacija razvija sve složenije sisteme, i uloga sistem inženjera postaje sve važnija.

Dalje u tekstu detaljnije ćemo se baviti šta njegove dužnosti uključuju i koje kvalifikacije zahteva. Kao uvod u priču za bolje razumevanje, važno je naznačiti  da sistem inženjeri razvijaju i nadgledaju sve aspekte kompleksnog sistema kako bi rešili problem - od razvoja do proizvodnje i upravljanja, preko krajnjeg proizvoda ili rešenja, do uveravanja da je svaki deo ispravno projektovan. Ponekad, to znači dizajniranje novih rešenja od nule.

Ovi sistemi mogu obuhvatati različite komponente - od ljudi, proizvoda/usluga, procesa i sl, ili kombinaciju nekih od njih, u zavisnosti od posla ili klijenta. Kako je potrebno da osiguraju rešavanje određenog problema, istraže rešenja i kroz izgradnju sistema ispune potrebu klijenta, sistem inženjer komunicira sa svim stranama uključenim u implementaciju i korišćenje sistema.

Danas su sistem inženjeri prisutni u skoro svakoj većoj industriji, od razvoja softvera, preko transporta, telekomunikacija ili sektora zdravstva, pa ako si orijentisan ka postizanju ciljeva i sistematično pristupaš rešavanju problema, biće korisno da se upoznaš sa ovom sve traženijom rolom. Možda je baš ona naredni korak u tvojoj karijeri.  U nastavku donosimo šta sve podrazumeva, koje odgovornosti nosi i kakve veštine zahteva.

Šta je posao sistem inženjera?

Softver inženjeri prvenstveno definišu potrebe korisnika ili zainteresovanih strana za razvoj informacionih i računarskih sistema, a zatim koriste svoje tehničko znanje za njihovo dizajniranje, instaliranje i razvoj kako bi ta očekivanja ispunili.

Kao vrlo slikovit primer sajt Online engineering Program navodi da ako bi inženjering bio orkestar, sistem inženjeri bi bili dirigenti, kontrološući delove i celinu tako da svaki nastup bude uspešan. I sistem inženjeri predvode tim programera da instaliraju i konfigurišu nove sisteme, obučavajući ih o bezbednosti podataka, procesima rešavanja problema i očekivanjima izveštavanja kako bi obezbedili adekvatnu podršku klijentima i korisnicima i da krajnji sistem bude što efikasniji. Istovremeno, koordiniraju komunikaciju među svim uključenim timovima.

Kao što vidimo - sistem inženjeri će raditi kroz svaku fazu procesa, od početnog plana do validacije i implementacije, i fokusiraće se na performanse, testiranje, zakazivanje i budžete. Sistem inženjeri određuju i hardver neophodan za podršku softverskih i računarskih funkcija organizacije.

Posmatrajući ovako njihovu ulogu, možemo izdvojiti dve ključne komponente u njihovom radu: tehnički aspekt - koji bi podrazumevao tehnička pitanja i rešenja, uključujući integraciju, i menadžerski aspekt - kao organizovanje i koordinaciju posla, tima i tehničkog aspekta.

Uloga i odgovornosti sistem inženjera

Precizna uloga i odgovornost sistem inženjera zavise i od samog taska, njegovog obima i složenosti, kao i faze razvoja.

Na primer, ako rade na novom projektu, analiziraće kako će korisnici komunicirati sa sistemom i koje tehnologije mogu da im pomognu da postignu svoje ciljeve. Oni razvijaju i smernice za instaliranje i ažuriranje sistema.

U fazi testiranja, vrše proveru kako bi bili sigurni da sistem može da izdrži određena opterećenja, a kada je u potpunosti operativan, oni pružaju podršku za održavanje sistema i  prilagođavaju infrastrukturu potrebama klijenta u daljem razvoju, analizairajući i efikasnost, performance i sl.

Svakodnevni zadaci sistem inženjera razlikuju se i u zavisnosti od industrije i kompanije, a portal Coursera sumira neke od zajedničkih aspekata za sve, ističući kao najčešće odgovornosti sledeće :

 • Projektovanje i implementacija sistema i alata
 • Rešavanje problema sa sistemima i mrežama kompanije
 • Automatizacija zadataka za proizvodna okruženja
 • Instaliranje novog hardvera i softvera
 • Izvođenje nadogradnje sistema
 • Upravljanje rezervnim kopijama i oporavkom
 • Monitoring i planiranje kapaciteta za servere
 • Upravljanje verzijama
 • Razvijanje standarda bezbednosti sistema
 • Procena resursa za zadovoljavanje organizacionih potreba
 • Nadgledanje osoblja službe za pomoć

Karijera sistem inženjera

Kako se dolazi do role sistem inženjera? Najčešće je nepotrebno da sistem inženjeri koji traže pozicije na početnim nivoima imaju specifično iskustvo pre nego što se prijave.

U mnogim slučajevima, sistem inženjeri u posao ulaze pod nadzorom obučenih sistemskih inženjera i na taj način uče funkcije i zahteve posla. Nezavisnost tokom projekata se javlja kako se učenje savladava tokom vremena.

Mnogi sistem inženjeri u svojoj biografiji imaju iskustvo na pozicija kao što su sistem administrator, mrežni administrator ili softverski inženjer. Veštine i iskustvo stečeno na ovim poslovima mogu da budu sjajan uvod u rolu sistemskog inženjera.

Kada je reč o obrazovanju, sistem inženjeri obično imaju diplomu iz računarstva ili softverskog inženjerstva, a zatim dobijaju dodatne sertifikate, obavljaju srodne prakse i razvijaju interesovanje za ovu oblast. Poželjno je imati i znanje i iskustvo rada u cloud-u (posebno AWS), iskustvo sa virtuelizacijom (npr. VMvare, Virtual Bok), u radu sa mrežama (npr. TCP/IP). Većina sistemskih inženjera ima i druge relevantne diplome, a neki se odlučuju da se kroz master studije dodatno specijalizuju za ovu specifičnu oblast, u zavisnosti i od industrije u kojoj rade.

Veštine i kvalifikacije sistem inženjera

Dobar kandidat za sistem inženjera svakako će zahtevati određene preduslove u pogledu veština i kvalifikacija da bi bio efikasan na ovoj poziciji, ali je pored formalnog obrazovanja i tehničkog znanja potreban i visok nivo tzv soft skills, odnosno mekih veština.

Kandidatima je pre svega potrebna kreativnost da bi zamislili inovativna, efikasna nova rešenja i dizajn. Kao još neke, ističu se logika i rezonovanje pri rešavaju teških problema. Potrebno je da budu orijentisani ka rešavanju problema, kao i sposobnost upravljanja sa više problema u isto vreme. Računanje, trigonometrija i druge napredne matematičke veštine se obično koriste u analizi i dizajnu.

Kako sistemski inženjeri moraju da sarađuju sa kolegama inženjerima i programerima, sa krajnjim korisnicima i raznim zainteresovanim stranama, efikasna komunikacija, i sposobnost izražavanja je ključna. Na primer, sistemski inženjeri trebalo bi da imaju sposobnost da složene tehničke koncepte predstave na razmljiv način onima koji nemaju tehničku pozadinu.

Ova rola zahtevaće i sposobnost da predvidite ishode i rešavate probleme, kao i uočavanje detalja i razumevanje „šire slike“ da bi videli sistem od dizajna do razvoja. Lista ovakvih veština uključuje i analitičke i organizacione sposobnosti i upravljanje vremenom.

Tehničke veštine sistem inženjera sa druge strane, zavisiće svakako od industrije, ali je dobro poznavanje softverskog inženjerstva uvek dobra prednost. Skoro svi sistemski inženjeri će imati koristi od veština upravljanja projektima budući da koordiniraju i komuniciraju sa  svim ključnim akterima - od menadžmenta, kupaca, dobavljača i developera u procesu razvoja sistema.

Osim programiranja i poznavanja razvoja softvera, i ove tehničke veštine će biti visoko vrednovane: arhitektura podataka, cloud computing, skriptiranje, security u IT-ju, upravljanje rizikom. Sistem inženjeri obično uživaju u učenju o novim tehnologijam, što im omogućava da budu u toku sa najboljim praksama u industriji i implementiraju najsavremenije tehnološke alate za svoje klijente.

Šta je tvoj naredni korak?

Dobri sistem inženjeri, kako smo videli, strateški pristupaju razvoju i pokretanju novih računarskih sistema kako bi identifikovali najbolja rešenja za potrebe klijenta, u skladu sa raspoloživim resursima. Uspešan sistem inženjer je dobar komunikator i poznavalac složenih tehničkih koncepata.

Kvalifikovani sistem inženjeri traženi su širom sveta. Mnogim kompanijama su potrebni, a nema dovoljnog broja kandidata obučenih za ovu rolu, a takođe ovo je i jedna od bolje plaćenih pozicija u IT-u.

Da li te je prethodno više zainteresovalo za ovu rolu? Podeli sa nama svoja razmišljanja ili potraži iskustva drugih koji rade na ovoj poziciji na Joberty zajednici. Joberty ti donosi i otvorene pozicije za ovu rolu koje su trenutno aktivne.

Tagovi

Tvoja prijava je uspešno sačuvana!
Odlično! Da bi imao pristup kompletnom sadržaju bloga potrebno je da završiš proces plaćanja.
Tvoja prijava je uspešna!
Tvoj nalog je aktiviran, sada imaš pristup kompletnom sadržaju bloga.