Career coaching ili kako do bržeg karijernog razvoja developera?

HR 29. mar. 2022

Postoji li idealni kandidat ili on to postaje na radnom mestu?

Ukratko – idealni kandidat ne postoji.

Svaki novozaposleni kolega ili koleginica mora da prođe kroz onboarding proces, susretne se sa određenim nepoznanicama, novim alatima i sistemima koje ranije nije koristio – ali je to sve nešto što se nauči.

Nakon onboarding procesa, od novozaposlenog se očekuje da postaje samostalniji u svom radu, da preuzima inicijativu, upravlja svojim karijernim putem i traži nove prilike za napredak u okviru kompanije.

Prema istraživanju koje su TalentLMS i Workable sproveli na uzorku od 1200 zaposlenih u IT sektoru u Americi, 9 od 10 developera želi dodatne prilike za učenje i razvoj karijere u okviru kompanije za koju rade, a čak 62% njih je izjavilo da ih učenje novih veština i treninzi čine motivisanijim za rad.

I dok su razvoj tehničkih veština i učenje rada sa novim alatima procesi koji su već ustaljeni u velikom broju tech kompanija, razvoj zaposlenih u karijernom smislu nije toliko.

Endava je prepoznala ovo i uvela career coaching program koji podržava zaposlene u  definisanju i ostvarenju daljih ciljeva u njihovoj karijeri.

Da li je program doneo željene rezultate i u kojoj meri?

Prema internom istraživanju koje su sproveli, a koje je obuhvatilo 110 novozaposlenih kolega različitih senioriteta, više od 90% njih je istaklo da im career coach bio podrška na samom početku, pomogao im da uvide kako kompanija funkcioniše i koje su mogućnosti za karijerni razvoj u okviru kompanije.

S druge strane, oni koji su već neko vreme u Endavinim redovima kao jedan od najvećih benefita ovog programa navode podršku career coach-a u postizanju zacrtanih ciljeva u svom profesionalnom razvoju.

Kako career coaching izgleda u IT industriji?

Career coaching programi su kreirani sa ciljem da svi zaposleni imaju dovoljno prilika za učenje i razvoj novih veština prilikom prelaska na nove projekte ili po početku rada u novoj kompaniji.

U većini kompanija funkcioniše tako što svaki zaposleni dobije svog career coach-a (u daljem tekstu CC), koji mu pomaže da sagleda širu sliku ili mu da drugu, vanprojektnu perspektivu o mogućnostima za razvoj u kompaniji.

U praksi, to znači da CC usmerava couchee-a kako da napreduje sa jedne pozicije na drugu ili, po želji, potpuno promeni disciplinu u kojoj radi.

Zajedno sa njim, zaposleni (coachee) definiše kratkoročne i dugoročne ciljeve, unapređuje tehničko znanje, ali i soft skill-ove neophodne za dalji razvoj.

Program počinje po samom dolasku zaposlenog u kompaniju ili prelaskom na novi projekat/poziciju u okviru kompanije:

Onboarding faza – CC upoznaje novog zaposlenog sa odgovornostima koje nosi njegova pozicija, kao i sa Career Development System-om gde će pratiti njegov karijerni razvoj.

Employment faza – u ovoj fazi CC i zaposleni imaju minimum jednom mesečno 1 na 1 sastanke gde diskutuju o daljim prilikama za razvoj. CC im pomaže da postignu svoje ciljeve za učenje novih veština i zajedno rade na pronalasku rešenje za eventualne izazove sa kojima se zaposleni susreće.

U toku celog procesa CC je u bliskoj komunikaciji sa svima koji imaju uticaj na rad zaposlenog, kao što je njegov Line Manager, projekt menadžer i članovi HR tima.

Kako career coaching izgleda u praksi?

Prvenstveno, career coaching radi na razvoju tehničkih znanja.

CC je zadužen da svog coachee-a usmeri gde može da pronađe prave resurse za učenje i vežbanje novih veština.

Kao Java programer nisam imao dodira sa infastrukturom i samim načinom bildovanja i testiranja koda. Uz preporuku velikog broja kvalitetnih materijala koje sam dobio od CC-a, naučio sam dosta i to znanje sam kasnije iskoristio na jednom projektu za klijenta. – Luka Mrdak, Developer (coachee)

Pored toga što usmerava coachee-a gde i kako da uči nove veštine, CC je taj koji treba da prepozna prelomne momente – da li coachee ide previše u širinu ili previše u detalje pri učenju novih veština, kao i da li je coachee demotivisan ili mu treba dodatni podstrek za rešavanje potencijalnih problema sa kojim se susreće.

Da bi uspeo da isprati to, CC i coachee imaju redovne, duže sastanke gde rade na pregledu urađenog i prave plan za sledeći period, razgovaraju o problemima, interesovanjima i slično.
Iako je razvoj tehničkih veština glavni fokus – career coaching obuhvata mnogo širu oblast od toga.

Career coaching podrazumeva razvijanje soft skill-ova kao što su dobro definisanje i postavljanje ciljeva, samostalnost u radu, komunikacija sa klijentima, sloboda davanja mišljenja i preuzimanje inicijative.

Dobro razvijeni soft skill-ovi osiguravaju da zaposleni ima dovoljno resursa i samopouzdanja da nove veštine savlada u rekordnom roku.

Glavne stvari koje sam naučio kroz program su važnost postavljanja i planiranja ciljeva i određivanje rokova i dinamike postizanja tih ciljeva. – Luka Mrdak, Developer (coachee)

Uporedim radom na tehničkim veštinama i soft skill-ovima, Luka je kao coachee za dve godine napredovao od praktikanta do Developerske pozicije – a trenutno, zajedno sa CC-om, radi na podizanju njegovog ranga na Senior developer poziciju.

Šta čini dobrog Career Coach-a?

Sada kada znamo kako career coaching izgleda u praksi, koje osobine jedan CC treba da poseduje da bi uticao na razvoj svog coachee-a?

1.Ne rešava probleme svog coachee-a

Dobar CC ne rešava sve probleme za svog coachee-a, već ga usmerava ka tome da se sa problemima susreće samostalno i dolazi do rešenja na svoj način.

Sam cilj programa i jeste da se coachee dovoljno osamostali da preuzima inicijativu na sastancima, daje konstruktivna rešenja i oseća se dovoljno samopouzdano da iskaže svoje mišljenje.

2. Svestan je da je svaki coachee drugačiji

Svaki coachee je drugačiji, što samim tim znači da i pristup svakom coachee-u mora biti drugačiji.

Dobar coach treba da pronađe zajednički jezik sa svakim coachee-om, kako bi se uspostavilo uzajamno poverenje – koje čini osnovu na kojoj će se svi dalji saveti prihvatati sa većom težinom.

3. Pomaže coachee-u da postavi jasne ciljeve

Da bi coachee mogao da dostigne svoje ciljeve – oni moraju biti jasno definisani, sa realno postavljenim rokovima za njihovo ostvarenje.

Kada su ciljevi jasno postavljeni, i coachee-u je lakše da ih dostigne.

Coach je svakako tu da prati proces, ukaže na eventualnu potrebu za menjanjem ciljeva ili postavljanjem drugačijih rokova, u slučaju nepredviđenih situacija.

4. Dostupan je za svoje coachee-e

Pored redovnih sastanaka gde beleže razvojni proces coachee-a, iako nije obavezno, poželjno je da coach odvoji vreme za kraće sastanke sa coachee-jem za razmenu informacija kao što su interesantna predavanja, mogućnosti dobijanja sertifikata ili zanimljiva dešavanja.

Iako izgleda kao puno vremena – coach-ovima to uglavnom ne remeti druge svakodnevne obaveze.

5. Uči zajedno sa svojim coachee-jem

Najbolji coach-evi uče i rade na sebi zajedno sa svojim coachee-jevima.

Koliko god da imamo iskustva u oblasti u kojoj radimo – podučavanje iz nas izvlači osbine kojih možda nismo bili svesni. Svaki coach će u nekom momentu naići na neke stvari sa kojima nije upoznat, spoznaće neku manu kod sebe koje do sada nije bio svestan.

Zato je bitno da coach, pre svega, ovu priliku prepozna kao priliku za rad na sebi i sticanje novih veština i znanja.

Kao CC, u prilici sam da kroz razgovor sa učenicima prepoznam u sebi mogućnost za napredovanje, jer često i neka interesovanja mojih coachee-a pređu na mene. - Ivan Toškov, Senior Developer

Career coaching – prečicom do karijernih ciljeva?

Iz svega navedenog, možemo da zaključimo da je pokretanje Career Coach programa u Endavi dalo dobre i pozitivne rezultate – a ko zna, možda je baš to rešenje i za druge kompanije koje žele da pomognu svojim zaposlenima da se ostvare karijerno u okviru kompanije.

Prethodne nedelje, Endava je na regionalnom nivou organizovala Career Coaching Week događaj posvećen deljenju znanja o Career Coaching-u. U seriji predavanja i panel diskusija učestvovalo je 12 Endavinih career coach-eva, a koliko je interno interesovanje za ovu tematku pokazuje podatak da je svakoj sesiji prisustvovalo u proseku 400 zaposlenih iz Adriatik regiona.
Događajh je održan pod sloganom “When we grow others, we grow ourselves” – što je i glavna poruka career coaching-a, a možda i odgovor za brži razvoj IT zajednice u Srbiji.

Želiš da imaš svog career coach-a i iscrtan karijerni put? Endava je u potrazi za novim talentima, pogledaj otvorene pozicije i prijavi se danas!

Tagovi

Endava

Koristeći najnovije tehnologije, zajedno osmišljavamo I isporučujemo inovativna rešenja koja pomažu našim klijentima u procesu stalne digitalne transformacije poslovnih procesa.

Tvoja prijava je uspešno sačuvana!
Odlično! Da bi imao pristup kompletnom sadržaju bloga potrebno je da završiš proces plaćanja.
Tvoja prijava je uspešna!
Tvoj nalog je aktiviran, sada imaš pristup kompletnom sadržaju bloga.