Zuhlke

Zühlke Srbija deo je globalne servisne kompanije koja posluje u 10 zemalja. Zühlke grupa kreira nove poslovne modele, razvijajući ideje, usluge i proizvode zasnovane na novim tehnologijama.

  • 1 članak
Tvoja prijava je uspešno sačuvana!
Odlično! Da bi imao pristup kompletnom sadržaju bloga potrebno je da završiš proces plaćanja.
Tvoja prijava je uspešna!
Tvoj nalog je aktiviran, sada imaš pristup kompletnom sadržaju bloga.