Levi9

Levi9 je servisna kompanija koja pruža usluge razvoja, implementacije, održavanja i testiranja softvera međunarodnim klijentima.

  • 3 članaka
Tvoja prijava je uspešno sačuvana!
Odlično! Da bi imao pristup kompletnom sadržaju bloga potrebno je da završiš proces plaćanja.
Tvoja prijava je uspešna!
Tvoj nalog je aktiviran, sada imaš pristup kompletnom sadržaju bloga.