3 najbolje platforme za integraciju softvera

Tehnologije 19. apr. 2022

Iako ne tako očigledno na prvi pogled, integracije su sastavni deo gotovo svakog softvera.

Integrisani sistemi otvaraju nove prilike za prikupljanje i manipulisanje različitim podacima, što dalje vodi do unapređenja funkcionisanja krajnjeg softverskog rešenja.

Funkcionalnosti pojedinačnih aplikacija i njihova integracija može da stvori sasvim novu upotrebnu vrednost postojećeg softvera, ili čak da oblikuje potpuno novi softver.

Bez obzira na tehnologiju, integracije pružaju mogućnost rada u različitim industrijama. Diverzitet je zaista velik, od telekomunikacija, preko zdravstva, bankarstva itd. Integrisani sistemi pronalaze svoju primenu svuda oko  nas.

Koje su neke od najboljih tehnologija koje nam omogućavaju laku integraciju sistema?

Zajedno sa kolegama iz Devoteam, koji su na tržištu poznati kao lideri u polju integracija, pripremili smo za tebe tekst o najboljim platformama za integraciju softvera.

Devoteam tim u Srbiji ima veliko iskustvo u domenu Enterprise integracija, što im je osiguralo titulu Salesforce Center of Excellence, gde timovi imaju zavidno iskustvo u radu sa Salesforce i MuleSoft platformama.

Koje su glavne osobine koje treba da poseduje jedna integraciona platforma?

1. Kompatibilnost

Integraciona platforma mora da ima mogućnost povezivanja sa raznim aplikacijama i da omogućava visok nivo kompatibilnosti sa njima.

Integraciona platfoma mora da ima visok nivo kompatibilnosti sa različitim sistemima i da uspešno “otključava” i nesmetano ostvaruje konekciju sa eksternim sistemima nevezano za komunikacione protokole, ili tehnologije u kojoj su sami sistemi implementirani; da obezbeđuje nesmetani protok podataka između sistema. U najboljem slučaju, integraciona platforma bi trebalo da ima ugrađene integracije i API-je koji su spremni za korišćenje, kako bi se lakše izgradio uvezani sistem. Unapred razvijeni i ustanovljeni “building blocks” pomažu u što lakšem povezivanju, a sa druge strane pozitivno utiču na vreme potrebno za uspešnu implementaciju integracije, što konačno deluje podsticajno na time to market efekat.

2. Adaptivnost sa on-premise i cloud rešenjima

Ovo je must-have za sva modernija rešenja, koja su uglavnom deploy-ovana u cloud-u ili hibridnim rešenjima.

Pored samog business requirement-a da se neko rešenje nađe na cloud-u ili on-premise, postoje faktori koji nenadano mogu da utiču na ovakvu odluku i zato je važno da integraciona platforma pruža mogućnost i diverzitet kad je u pitanju donošenje odluke da li rešenje treba da se nađe na cloud-u ili on-premise.

Ako uzmemo za primer pandemiju, koja je zauvek promenila digitalni ekosistem gotovo svih industrija, većina preduzeća je morala da izvrši drastične promene u svojoj postojećoj infrastrukturi kako bi održala poslovanje u “novoj realnosti”. Uz ograničenja koja su nametnuta lockdown-om, organizacije su morale da pređu na infrastrukturu na cloud-u kako bi nastavile “rad na daljinu”. Ali potpuni prelazak na cloud strukturu nije moguć za svaku organizaciju. Preduzeća koja posluju u konvencijalnim sektorima kao što su državne institucije ili u sektorima sa rigoroznim bezbednosnim standardima, preferiraju da njihova digitalna infrastruktura bude prisutna on-premise. Stoga, iako postoji stalni pritisak u raznim industrijama da se pređe na cloud, neke organizacije ipak odlučuju da rade pod hibridnim rešenjima koje kombinuje on-premise i infrastrukturu zasnovanu na cloud-u.

Integracija takvih on-premise, cloud ili hibridnih rešenja je neizbežna i stoga je sama prilagodljivost integracione platfome ključni parametar uspešnosti.

3. Developerski alati

Da bi iskoristili maksimum integracionih platformi, neophodno je da su obezbeđeni alati koji pomažu razvoj API-ja. Poželjno je da sam developerski alat podržava i mogućnost programiranja u Java ili nekom drugom programskom jeziku.

4. Dashboard za monitoring procesa

Dobra integraciona platforma treba da poseduje centralizovani dashboard koji korisnicima daje uvid u sve aplikacije i procese. Monitoring preko centralizovanih dashboard-a pruža benefite, kako development timu, tako i zainteresovanim stakeholder-ima iz biznisa. Preko dashboard-a zainteresovane strane treba da imaju uvid u sam tok procesa prilikom testiranja integracije, što značajno olakšava debugging. Takođe, treba da pruži uvid u memory consumption nekog procesa ili API-ja, kako bi mogli da reaguju i prilagode sizing i na najbolji način optimizuju izvršavanje procesa.

5. Aktivna zajednica

Iako naizgled nebitno, dobro razvijena zajednica je od velike važnosti za integracione platforme.

Zajednica eksperata, korisnika i developera koji svakodnevno koriste platformu mogu biti velika podrška pri implementaciji i optimizaciji integracione platfome. Oni su ti koji često pomažu drugim korisnicima da izvuku maksimum iz integracione platforme koju koriste.

Primer dobro razvijene zajednice je Mule Community koja je razvila nekoliko različitih pristupa kako bi svojim korisnicima obezbedila maksimalnu podršku prilikom korišćenja MuleSoft-a.

Pored obezbeđene dokumentacije, blog postova, webinar-a i meetup-a, MuleSoft je razvio mentorship i ambassador program.  Ovaj program obezbeđuje aktivno učešće MuleSoft eksperata u izgradnji MuleSoft zajednice kroz njihovo uključenje u diskusije na forumima, grupama na Facebook-u i LinkedIn-u, kao i učešće na događajima koje MuleSoft organizuje.

Pored tradicionalnijih pristupa koje smo naveli, MuleSoft ima zvanične zajednice i na mrežama kao što je Reddit.

Platforme za integraciju softvera

MuleSoft

MuleSoft je jedna od najpoznatijih i vodećih integracionih platformi u svetu, koja je postala deo Salesforce-a 2018. godine.

Sam rad na Mulesoft projektima pruža znanje koje je upotrebljivo na globalnom tržištu, što je veoma važno za profesionalni razvoj svakog pojedinca.

MuleSoft obezbeđuje potpunu integraciju sistema i olakšava biznisima da na efikasan način povežu podatke iz različitih sistema.

Poseduje veliku kolekciju konektora za povezivanje i integraciju, tako da se može reći da je sposoban da se poveže sa svima – Salesforce, ServiceNow, Google i Azure.

Jedna od stavki koja izdvaja MuleSoft od ostalih integracionih platformi jeste API led connectivity – razvoj API-ja koji su namenjeni za određene uloge koje imaju u povezivanju dve aplikacije, a ne razvoj posebnog API-ja za svaku aplikaciju.

API led connectivity pristup

Ovo je preporučeni Mulesoft arhitekturalni pristup koji je metodičan način povezivanja podataka sa aplikacijama preko višekratnih i svrsishodnih API-ja. Ovi API-ji su razvijeni da igraju specifičnu ulogu u otključavanju podataka backend sistema (u sistemskom sloju), orkestracija logike i implementacija biznis rulova (u procesnom sloju) ili pružanju iskustva krajnjem korisniku (kroz experience sloj).

API-ji implementirani poštujući ovaj pristup kreirani su za ponovnu upotrebu, što dramatično poboljšava produktivnost developera i kvalitet projekta. Sa tim uticajem, IT fokus se pomera na inovacije i to stvara mogućnost za poboljšanje brzine, bezbednosti i smanjenja troškova projekta. Takođe otključava poslovnu vrednost, dodatni prihod i obezbeđuje brži time to market proces.

Ovaj pristup obezbeđuje da jednom razvijen API koristimo ponovo, prilagođavajući ga različitim potrebama u okviru biznisa, što u velikoj meri povećava produktivnost timova.

Za razliku od ostalih platformi, koje su većinski zasnovane na XML, MuleSoft je grafički tool - minimalno vreme je potrebno za razvoj aplikacija.

Anypoint platfoma je trenutno jedino rešenje na tržištu koje kombinuje sve glavne artefakte integracije na jednom mestu – mogućnost dizajna i API menadžmenta i monitoring na jednom mestu. Anypoint platforma omogućava da na jednom mestu zatvorite life cycle jednog API-ja, od design-a, implementacije, sve do delivery-ja i monitoringa.

Da bi maksimalno iskoristio ono što MuleSoft platforma pruža, osnovno znanje koje bi korisnik trebalo da ima je poznavanje koncepata integracija, API menadžmenta i JSON, XML SOAP/REST standarda.

TIBCO Connected Intelligence

TIBCO je jedan od najvećih provajdera middleware usluga, sa produktima za integraciju, objedinjavanje podataka i analizu segmenata.

Ima visok nivo kompatibilnosti sa raznim aplikacijama, servisima i podacima, uključujući integracije i API menadžment.

Ima opciju za integraciju i sa on-premise i cloud servisima, kao i sa okruženjima kao što su Docker i Kubernetes.

Oracle Fusion Middleware

Oracle nudi razna rešenja za menadžment infrastrukture, hosting podataka i planiranje resursa.

Oracle Fusion Middleware obezbeđuje razmenu podataka u različitim formatima i izvorima, između aplikacija.

Kompatibilan je sa cloud rešenjema, IoT i sa on-premise rešenjima.

Za razvoj aplikacija, developeri mogu da koriste Java tehnologije. Takođe je potrebno upoznavanje sa SOAP komunikacionim protokolom, kao i XML, Xquery.

Zašto su nam integracije sada bitnije nego ikada?

IT industrija je tkz. fast-paced environment – gde je brzina prilagođavanja proizvoda tržištu postala jedna od najbitnijih stavki za uspeh bilo kog biznisa.

Potrebe tržišta se menjaju rapidno, samim tim i promene u softveru moraju rapidno da se odvijaju.

Zbog toga su arhitektura softvera i API strategija postale jedne od bitnijih stavki o kojima jedan biznis treba da razmišlja kada prilagođava svoj proizvod tržištu.

API-led connectivity je trend ka kojem se sve više biznisa okreće jer pruža visok stepen agilnosti i povećava produktivnost timova – čime se štede resursi.

Ako želiš da tvoje veštine prate trendove tržišta i interesuje te kako bi bilo raditi u kompaniji koja je Salesforce Center of Excellence, pogledaj otvorene pozicije i započni svoju karijeru u integracijama softvera.

Autor: Jovana Zlatić
MuleSoft Unit Manager
Devoteam Serbia

Tagovi

Devoteam

Devoteam je vodeća konsultantska firma koja se fokusira na digitalnu strategiju, tehnologije koje su nadogradnja na arhitekturu platforme, sigurnost u digitalnom svetu i na poslovnu transformaciju.

Tvoja prijava je uspešno sačuvana!
Odlično! Da bi imao pristup kompletnom sadržaju bloga potrebno je da završiš proces plaćanja.
Tvoja prijava je uspešna!
Tvoj nalog je aktiviran, sada imaš pristup kompletnom sadržaju bloga.